SSDB er som udgangspunkt ikke et decideret projekt, men en konkurrence arrangeret i JCI af den afdeling, som har vundet konkurrencen sidst, hvilket vil gøre det til et projekt.

SSDB

Debatten overværes af dommere, som er uddannede til at vurdere holdenes og den enkeltes debatevner på en række punkter. Det er såvel evnen til at forelægge en præsentation, argumentere for sit synspunkt, stille kritiske spørgsmål, holde en rød tråd i såvel egen som holdets fremlæggelser. Der gives efter debatten konstruktiv kritik fra dommerne, hvilket har til formål at forbedre den enkelte deltagers evner inden for debat og argumentation.Konkurrencen går ud på, at to hold á tre personer får tildelt et emne, som det ene hold skal debattere og argumentere for og det andet imod. Holdene får mulighed for, at forberede sig efter emnet og holdningen er blevet trukket, inden debatten går i gang. Der er en person fra skiftevis for-holdet og imod-holdet oppe og på tid foreligge sin argumentation. Modstanderholdet har herunder til opgave at stille kritiske spørgsmål, som kan være med til at skabe tvivl om de argumenter, der fremlægges.

Debat-emnerne frigives på forhånd hvorved det er muligt, at forberede sig på de enkelte emner og derved have argumenterne på plads, så det kun er de sidste aftaler der skal fastlægges når emnet er trukket.